SCIDAR logo

SCIDAR-HELPER

A Digital Archive of the University of Kragujevac


SCIDAR-HELPER omogućava istraživačima sa Univerziteta u Kragujevcu da na jednostavan način prilože publikacije čiji su autori, a za koje žele da budu uključene u zvanični institucionalni repozitorijum SCIDAR.
Za prijavu možete koristiti svoj @kg.ac.rs nalog i svoj lični ORCID broj.